aplikant radcowski


Opole  |  Opolskie

Aplikantka radcowska przy OIRP w Opolu podejmie się zastępstwa przed sądem rejonowym, okręgowym, sądzie administracyjnym i organach administracji, policji, prokuratury w Opolu i okolicach. Ponadto oferuje również możliwość sporządzenia pism procesowych, opinii i innych.


Wyślij wiadomość